Förskolan Little Kids Preschool

Little Kids Preschool är en mångkulturell, nystartad förskola som öppnade 2014-01-01.

På förskolan arbetar engagerad personal allt för att ditt barn skall få en bra och stimulerande förskolesituation och därmed utvecklas inför nästa trappsteg i skolsystemet. Här arbetar vi i enlighet med svensk läroplan och svensk skollag där värdegrunden från det svenska skolsystemet genomsyrar vår verksamhet. Vi talar det svenska språket på vår förskola allt för att främja barns svenska språkutveckling. Barngruppen består av barn i åldern 0-6 år.

Dessa delar ligger till grund för verksamheten:

  1. Värdegrunden
  2. Det svenska språket
  3. Matematik och teknik
  4. Hälsa och idrott
  5. Sång, musik och dans
  6. Bild och formgivning
  7. Miljö: Att ge barnet förståelse för den yttre miljön för att få ett bra förhållningssätt till djur och natur.

Förskolan med dess lokaler är nybyggd och belägen i vackra och naturnära Lövgärdet i närheten av Angered. Barnen erbjuds näringsrik och god frukost, fruktstund, lunch och mellanmål under dagen. Förskolans vision är att ge barnen en trygg, lärorik och lustfylld förskolesituation där barnen förbereds för kommande studier inom det svenska skolsystemet. För varje enskilt barns trivsel arbetar vi kontinuerligt i enlighet med vår likabehandlingsplan.

Är du intresserad av en förskoleplats till ditt barn?
Gör din ansökan online
, Eller kontakta kontoret på 0761-688 809 för mer information.

Little Kids, Koriandergatan 6, 424 44 Angered, Sweden | 031-388 01 64 eller 0761-688 809 | info@littlekids.se