Little Kids Preschool

Little Kids Preschool är en fristående och mångkulturell förskola där engagerade pedagoger arbetar för att skapa en rolig, trygg och lärorik förskolevistelse. Där det enskilda barnets lärande och utveckling är i centrum. Varmt välkomna!

Personal

På Little Kids Preschool har vi utbildade barnskötare och legitimerade förskollärare

som tillhandahåller en trygg omsorg och en god pedagogisk miljö för ert barn. 

Språk

Little Kids Preschool är en tvåspråkig förskola med fokus på det engelska och svenska språket.

Utomhuspedagogik

Vår utemiljö är välplanerad för barns motoriska träning med mycket plats för lek, lärande, rörelse, kreativitet och fantasi samt skydd för väder. 


Avdelning Skogen

Äldrebarnsavdelning med barn i åldern 3-5 år.

Avdelning Havet

Yngrebarnsavdelning med barn i åldern 1-2 år.

Avdelning Blomman

Mellanbarnsavdelning med barn i åldern 2-4 år.

Vår vision

En plats för alla

Med engagerade pedagoger jobbar vi varje dag för att skapa en rolig, trygg och lärorik förskolevistelse för ditt barn oavsett kulturell bakgrund. Vi vill att alla barn skall känna sig hemma och delaktiga i gemenskapen.

Glädje & lärande

Vi arbetar med att bedriva en pedagogisk verksamhet och uppfylla alla förskolans mål även utanför förskolans lokaler. Till vår hjälp har vi vår vackra närmiljö som tillhandahåller stimulerande omväxling där barnen leker och upplever saker tillsammans samtidigt som de lär sig om naturen och utvecklas motoriskt, socialt samt emotionellt. 

Styrelsen på Little Kids Preschool


Oyenmwen "Uwa" Ileso

Rektor

Mats Olsson

Styrelseordförande

Isaac Ileso

Huvudman

0 st

Barn

0 st

Pedagoger

0 m2

Lekyta inomhus

sv_SESvenska