Om oss

Vi är en fristående & mångkulturell förskola

Little Kids Preschool är en fristående och mångkulturell förskola där engagerade pedagoger arbetar för att skapa en rolig, trygg och lärorik förskolevistelse. Där det enskilda barnets lärande och utveckling är i centrum. På Little Kids Preschool arbetar vi i enlighet med Läroplan för förskolan (Lpfö18) och övriga styrdokument. 

Förskolans lokaler är nybyggda och belägen i vackra och naturnära Lövgärdet, Angered. Förskolan består av tre avdelningar vid namn Skogen, Havet & Blomman.

Vi växer med kapacitet upp till:

0 st

Barn

0 st

Pedagoger

0 m2

Lekyta

En dag hos oss

07:00 Förskolan öppnar

08:00 Frukost

09:15 Samling 

10:00 Utomhusverksamhet 

11:30 Lunch

12:00 Barnen vilar/Vakenvila

14:15 Barnen äter mellanmål

14:45-17:00 Ute/inneverksamhet

Våra avdelningar

Little Kids Preschool består av tre avdelningar vid namn Skogen, Havet och Blomman. Skogen och Blomman är äldrebarnsavdelninga med barn i åldern 3-5 år och Havet är en yngrebarnsavdelning med barn i åldern 1-2 år.

Förskolans ordinarie öppettider är från klockan 07:00-17:00 däremot erbjuder förskolan de barn som har behov av omsorg i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete eller studier. 

Språk

Vi talar det svenska språket på vår förskola allt för att främja barns svenska språkutveckling. Vårt fokus ligger även på barnens modersmål och det engelska språket. På måndagar och onsdagar talar vi engelska med barnen.

På Little Kids Preschool är det viktigaste att man har roligt tillsammans i erövrandet av språket. På förskolan finns det pedagoger som talar arabiska, kurdiska, bosniska, persiska m.m. 

Tyra

På Little Kids Preschool använder vi oss av Tyra-appen, ett pedagogiskt verktyg för att främja samverkan mellan förskolan och hemmet. Genom appen kan vårdnadshavare fylla i schemat för barnets vistelse, göra frånvaroanmälningar, se viktiga datum och händelser, få tillgång till allmän information om verksamheten samt information som riktar sig direkt till enskilda vårdnadshavare.

Med appen har vårdnadshavare även möjlighet att läsa månadsbrev, likabehandlingsplan och förskolans värdegrund etc. Utöver det kan även vårdnadshavarna få en inblick och vara delaktiga i barnens vardag genom blogginlägg och digitala portfolion. Pedagogerna dokumenterar kring barnens lärande och utveckling tillsammans med barnen. Varje inlägg i bloggen eller portfolion får en direkt koppling till olika mål i läroplanen och barnkonvention. Tyra appen samt läroplansmålen finns tillgänglig på olika språk. Vårdnadshavarna har även möjlighet att gilla och kommentera genom appen.

Läs mer om Tyra här.

Utomhuspedagogik 

Little Kids Preschool utemiljö är välplanerad för barns motoriska träning, det finns plats för lek, lärande, rörelse, kreativitet, fantasi samt skydd för väder. Gården är utformad med gungor, rutschkana, sandlådor, gungbräda och pallkragar. Förskolans utemiljö består även av en stor öppen grön yta. Den stora grönytan möjliggör barnens lek, rörelse, utforskande, fantasi och kreativitet där barnen kan springa, hoppa, spela fotboll, krypa och leka fritt. 

På Little Kids Preschool tar vi vara på vår vackra närmiljö. Tillsammans med barnen besöker vi vår naturruta, skogar, parker, sjö, fotbollsplaner och lekplatser i närområdet. Syftet är att bedriva en pedagogisk verksamhet och uppfylla förskolans mål även utanför förskolans lokaler. När barn vistas utomhus, leker och upplever saker lär sig barnen om naturen samtidigt som de utvecklas motoriskt, socialt och emotionellt. 

Vi ger barnen möjlighet att odla i våra pallkragar. Enligt förskolans läroplan, Lpfö 18, ska förskolan lägga grunden till ett intresse för hållbar utveckling och en förståelse för naturens kretslopp. Genom att ge barnen möjlighet att odla kan barnen följa en växts livscykel från frö till färdig grönsak, växt eller frukt.


Måltider

På Little Kids Förskola strävar vi efter att maten är god, näringsriktig och varierad kost. En veckomatsedel ska innehålla vegetariskt, kött, fisk och soppa. De drycker som serveras på förskolan är vatten och mjölk. Frukt och grönsaker serveras varje dag.

Frukost

Frukost serveras varje morgon mellan 08.00-8.30 och varierar mellan gröt, ägg med varm choklad, yoghurt med flingor. Varje dag finns dessutom smörgås med olika pålägg.

Fruktstund

På förmiddagarna äter barnen olika frukter.

Lunch

ISS är ansvarig att leverera maten. Maten levereras varm till förskolans lokaler innan lunchtid.

Mellanmål

På eftermiddagarna serveras mellanmål. Matsedel varierar, oftast serveras smörgås med olika pålägg, samt grönsaker. Vissa dagar serveras pannkakor.

 Skolmjölksstöd

Vi tar emot skolmjölksstöd från EU. För att få del av skolmjölksstödet ska förskolan utbilda barnen i miljö, jordbruk och om hållbar och bra mat.


Brinner du för att vägleda och hjälpa barn i deras utveckling?


Sök jobb hos oss

Du är varmt välkommen att söka en tjänst hos oss! Vi söker entusiastiska, utbildade och legitimerade pedagoger. 

Bifoga även utdrag ur belastningsregistret i enlighet med Skollagen. Detta beställer du via Polisens hemsida här.

sv_SESvenska